บรรยายธรรมเรื่องพระคุณของพ่อ-แม่

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 30 ส.ค. 2013
 • เรื่อง พระคุณของพ่อ-แม่
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สำหรับเด็กเเละเยาวชน และพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง
  www.pomwachirayan.org/
  ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี

ความคิดเห็น • 1 415