คติธรรม
คติธรรม
 • 3 201 วิดีโอ
 • 454 172 128 มุมมอง

วีดีโอ

เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : หวยผี
มุมมอง 16 3385 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : เจ้าที่ เจ้าแดน
มุมมอง 32 2587 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ผีมีจริง
มุมมอง 79 8217 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : แก้ ผ้า ให้ผีดู
มุมมอง 25 5488 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ผีที่อินโด
มุมมอง 25 3379 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : สุสานรถผี
มุมมอง 39 71310 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : เล่นเป็นผี
มุมมอง 77 81411 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ผีคุณหลวง
มุมมอง 53 01612 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ผีค่ายลูกเสือ
มุมมอง 45 44913 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : เสือเก้ายอด
มุมมอง 161 31114 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : เสือผี
มุมมอง 83 81815 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : เฮี้ยนวันพระ
มุมมอง 261 18017 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : กรรม ต า ย โหง
มุมมอง 121 90617 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : โค่นตะเคียน
มุมมอง 78 59518 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ผีนางชม
มุมมอง 47 23819 วันที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ผิดผีป่า
มุมมอง 114 84357 นาทีที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ค้างคาววัดร้าง
มุมมอง 54 1043 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : หุ่นปั้น
มุมมอง 153 8713 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ท้าผ้าเหลือง
มุมมอง 80 8483 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ๗ ป่าช้า
มุมมอง 460 3494 ชั่วโมงที่ผ่านมา
(เรื่องเล่า อาจารย์ยอด) : ตะปูคุณไสย
มุมมอง 57 4726 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : วิญญาณข้างทาง
มุมมอง 140 6007 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : บ้านสวนสยอง
มุมมอง 80 2017 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : สมบัติเรือผี
มุมมอง 112 8559 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : ผีป่ามาเกิด
มุมมอง 71 8979 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : พระอุ้มหมา ชีอุ้มแมว
มุมมอง 69 42210 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : พระผีปอบ
มุมมอง 212 03111 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : เล่นพิเรนทร์
มุมมอง 170 03012 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : พระสู้ผี
มุมมอง 240 31713 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : เจ้าของเก่า
มุมมอง 213 02714 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : กบจากป่าช้า
มุมมอง 229 60215 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : บวชใหม่
มุมมอง 50 101หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : บ้านจัดสรร
มุมมอง 126 63617 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : ไล่ผี
มุมมอง 196 849หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : ขายผี
มุมมอง 42 119หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : จงอางผี
มุมมอง 124 537หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : เกาะอาถรรพ์
มุมมอง 169 830หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : อุทยานเฮี้ยน
มุมมอง 224 403หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : ตำนานนางตานี
มุมมอง 78 575หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : ชุมนุมผี
มุมมอง 119 723หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : วิชาสมิง
มุมมอง 146 09758 นาทีที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : รางเฮี้ยน
มุมมอง 178 117ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : ธุดงค์เจอผี
มุมมอง 84 9563 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : แค้นทั้งกลม
มุมมอง 237 0623 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : ท้องอย่าไปงานศพ
มุมมอง 96 6924 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : ผีพม่า
มุมมอง 180 9956 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : วัดร้างผีดุ
มุมมอง 147 5916 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : นางมโนราห์
มุมมอง 196 0687 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : เรือผี
มุมมอง 104 7528 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : เจ้าที่มารับ
มุมมอง 114 4559 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : หามผี
มุมมอง 110 49010 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : บันทึกหมอผี
มุมมอง 205 71111 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : คดีผีบอป
มุมมอง 138 83412 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : วิญญาณในพายุ
มุมมอง 75 82013 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : ผีลูกกรอก
มุมมอง 112 98314 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : ผีสองบาท
มุมมอง 106 06215 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : สมิงสิงศพ
มุมมอง 116 24418 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : โค้งนี้ผีหลอก
มุมมอง 123 34018 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : มือผี
มุมมอง 134 78618 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( อาจารย์ยอด ) : คาถามนต์ดำ
มุมมอง 115 9332 หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : เรือนหอเฮี้ยน
มุมมอง 92 5792 หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : สะพานเฮี้ยน
มุมมอง 266 0282 หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : ผีตัดหน้า
มุมมอง 125 7662 หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : ตำนานเปรต
มุมมอง 151 5662 หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : ผีเห็น
มุมมอง 72 6772 หลายเดือนก่อน
( อาจารย์ยอด ) : ซื้อทางผี
มุมมอง 57 9272 หลายเดือนก่อน
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : เปิดศาลารอ
มุมมอง 44 7212 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : แรงกาม
มุมมอง 45 8032 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ยังไม่รู้ตัว
มุมมอง 187 0473 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : น้ำตกผี
มุมมอง 66 1214 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : อาถรรพ์พรานป่า
มุมมอง 264 3535 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : กลิ่นจำปี
มุมมอง 135 6456 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ผีร้องเพลง
มุมมอง 131 3517 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : รถเก่า
มุมมอง 23 8028 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : แมวโพง
มุมมอง 154 5949 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : เฮี้ยน
มุมมอง 150 63710 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ผีในคุก
มุมมอง 260 50911 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ผีข้างสวน
มุมมอง 99 14614 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : หลอกพระ
มุมมอง 247 74914 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : บ้านเช่าหลอน
มุมมอง 100 41614 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ฉี่รดหลุ่ม
มุมมอง 70 27516 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ป่าผีบ้านหัวป่า
มุมมอง 294 05416 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : ไทรโศก
มุมมอง 114 92417 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

 • Wanna Lek
  Wanna Lek 4 นาทีที่ผ่านมา

  อาจารย์ยอดคับผมฟังทุกวันก่อนนอนทุกวันมีคำสอนดีๆและทำไห้เตือนสติยั่งคิดไม่ให้ทำผิดคับ

 • Daniel Bkk
  Daniel Bkk ชั่วโมงที่ผ่านมา

  รายงานตัวคับ

 • โลกสวย ด้วยมือเรา
  โลกสวย ด้วยมือเรา 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ขอให้คนที่ทำกับกูที่ชื่อเอก พูลพัชร จงพบกับความวิบัติ พินาศ ฉิบหาย ขอให้ความล่มจมจงมาสู่ครอบครัวของมึงไอ้เอก พูลพัชร กูขอจองเวรกับมึง ไอ้หน้าตัวเมีย

 • We Phone
  We Phone 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  อะไรสั

 • พฤกษ์เติ๊ด
  พฤกษ์เติ๊ด 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ใครรู้สึกเสียงแปลกๆเหมือนผมบ้างครับ

 • Tikky gammig
  Tikky gammig 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  คิดว่าคาเนกิ??ใครคิดเหมือนเราบ้าง

 • ธันยากร เพ็งสกุล
  ธันยากร เพ็งสกุล 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สวัสดีครับ!อาจารย์ยอดและเพื่อนๆผู้รับฟังรายการทุกๆท่าน!

 • GRAND TELE
  GRAND TELE 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ไม่รู้สิ เกิดมายังไม่เคยเจอจะๆเลย ได้ยินได้ฟังจากรายการของ อาจารย์นี้แหละ ขับรถผ่านป่าผ่านเขามาตลอดตอนตี3-4 คนเดียวก็ไม่เคยเจอเลยค่ะ!

 • ดวง กาว
  ดวง กาว 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ฟังแล้วทั้งได้ความรู้ทั้งเพลิดเพลิน ขอคุณครับ,

 • กอล์ฟ น่ะแจ๊ะ
  กอล์ฟ น่ะแจ๊ะ 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ฟังย่

 • สุพิน ทาดี
  สุพิน ทาดี 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ชอบฟังมากคัฟ แต่ ..โฆษนา เยอะมาก น่ารำคาน เลิกฟังเลยคัฟเพราะโฆษนามากเกิน

 • ดีเจ สาว ชัยภูม
  ดีเจ สาว ชัยภูม 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  นอนหลับฝันดีทุกๆคนจ้า

 • ดีเจ สาว ชัยภูม
  ดีเจ สาว ชัยภูม 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สวัสดีค่ะ อ. และเพื่อนๆที่น่ารักจ้า

 • Cha o
  Cha o 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ ทักทายเพื่อนๆๆด้วย น่ะคะ

  • Cha o
   Cha o ชั่วโมงที่ผ่านมา

   @วัยรุ่น ยุค เก้าศูนย์ ฝันดีค่ะ😴😴😴

  • Cha o
   Cha o ชั่วโมงที่ผ่านมา

   @กาญ น๊ะจ๊ะบุรี ฝันดีค่ะ😴😴😴

  • Cha o
   Cha o ชั่วโมงที่ผ่านมา

   @saimok frores ฝันดีค่ะ😴😴😴

  • วัยรุ่น ยุค เก้าศูนย์
   วัยรุ่น ยุค เก้าศูนย์ 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   ฝันดีครับ

  • กาญ น๊ะจ๊ะบุรี
   กาญ น๊ะจ๊ะบุรี 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   🙏สวัสดีจร้าคุณออย🌹

 • กํานัน นําชัย โชคประยูนวง์
  กํานัน นําชัย โชคประยูนวง์ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ตรวจโรคนานไป

 • น้ํา เหนือ
  น้ํา เหนือ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สุดยอดเลยคับ

 • สมพรตัวนี้สวยดี บัวไขย
  สมพรตัวนี้สวยดี บัวไขย 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  งานประมงเป็นอาชีพอันตรายมากๆขัดใจใครไม่ใด้เลยตายคาทะเลอย่างเดียว

 • Pa Loh Alone
  Pa Loh Alone 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ถึงขงเบ้งจะเก่งปราชญ์เปรื่องแค่ไหนวาสนาก็ยังแพ้สุมาอี้..เพราะสุดท้ายสุมาอี้ได้ครองแผ่นดิน

 • สุชาดา คํามะนิตย์
  สุชาดา คํามะนิตย์ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  อาจารย์เรื่งนี่โกหคไหมคาะ

 • Viparut Wongmee
  Viparut Wongmee 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สวัสดีค้ะชอบฟังอ.ยอดทุกวันเลยค้ะ

 • tan mo
  tan mo 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สวัสดีครับ..ผมก็ลุ้นถืมปาการอจดอยู่.ท้ายที่สุดก็ไม่รู้เลขอะไร😊😇

 • Arthit Tongboontham
  Arthit Tongboontham 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ชอบมากครับ

 • คน งาม
  คน งาม 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ฝันดีค่ะเพื่อนๆทุกคน

 • Arthit Tongboontham
  Arthit Tongboontham 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ชอบมากครับ ฟังทุกคืน

 • iZa !
  iZa ! 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  มาเข้าฝันดีๆนะอย่าหลอกกัน สวัสดีครับอจ. เก็บไว้ฟังก่อนนอน เผื่อฝันดีครับ

 • Buaphan Bunprom
  Buaphan Bunprom 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สวัสดียามเย็นค่ะอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ

 • Amnuay Salee
  Amnuay Salee 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  😇🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😇

 • จ๋อ น้อย
  จ๋อ น้อย 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  จ๋อมาแล้วครับ..อิอิ

 • saimok frores
  saimok frores 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  "ฟังหวยผี ในวัน ใกล้หวยออก ผีจะบอก อะไร น้อ-งวดนี้ บอกไม่ถูก ระวัง ตัวให้ดี จะแซ่งผี ให้ตก นรกไป" ทักทายคนดีทุกท่านจ้า/ครับผม😂🤗🤔🐯🙏

  • Crazy Man Handsome
   Crazy Man Handsome 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   ผมจะบอกให้ จ.ป.

  • saimok frores
   saimok frores 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   @Cha o หวัดดีจ้า😂🤗🤔🐯🙏

  • Cha o
   Cha o 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   สวัสดีค่ะพี่🙏🙏🙏

 • Miss PB
  Miss PB 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สวัสดี อ.ยอดค่ะ เปิดฟังในรถ เเก้ง่วงค่ะ FC.ค่ะ ติดตามเรื่อยๆค่ะ จารย์ยอด🙏🙏😋❤❤🚗📻

  • Miss PB
   Miss PB 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   @คิม โอชาสวัสดีค่ะ ชอบฟังอยู่เรื่อยๆเช่นกันค่ะ

  • คิม โอชา
   คิม โอชา 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   สวัสดีคับผมชอบฟังก่อนนอน

 • โก๋ โก๋
  โก๋ โก๋ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สวัสดีครับอาจารย์🙏🙏🙏 สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยน่ะคับ😁

  • โก๋ โก๋
   โก๋ โก๋ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   @saimok frores สวัสดีเช่นกันครับพี่

  • saimok frores
   saimok frores 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   หวัดดีครับ😂🤗🤔🐯🙏

 • สามารถ รักษาเมือง
  สามารถ รักษาเมือง 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  นักเลงเจอผี555เล่าได้สะใจมากครับ.

 • Thep.Sakda intnanchai
  Thep.Sakda intnanchai 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เป็นเรื่องที่ดีที่สุดของอ.ยอด ที่ผมฟังมาครับ

 • nok santo
  nok santo 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  กลับไทยเมื่อไรจะติดต่ออาจารย์นะค่ะอยากช่วยหนังสือไปไว้ตามวัดค่ะ

 • เทดา หวันตก
  เทดา หวันตก 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ฝากถามยาย ที่ตายแล้วฟื้น ว่าในนรกทำไมถึงมีแต่คนไทย ไม่มีคนชาติอื่นเลย..

 • A Aa
  A Aa 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  มีเรื่อง งาช้างดำปู่ก่ำงาเขียว สัญลักษ์นครน่าน ส่งให้ช่องทางไหนครับ

 • Nnma Kka
  Nnma Kka 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ดีครับ

 • ณภัทร คงศรี
  ณภัทร คงศรี 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เข้ามาฟังอาจารย์ยอด

 • เทดา หวันตก
  เทดา หวันตก 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  นึกว่าเรื่องจริง..แต่งขึ้นมา ทนฟังตั้งนาน

 • jirattikan tamma
  jirattikan tamma 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ขอให้อาจารย์ยอดสุขภาพแข็งแรงอยู่เล่าเรื่องราวดีๆอย่างนี้ตลอดไป✍️

 • Maxmobile Ranong
  Maxmobile Ranong 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  😳😳😳😌😌😌🙏🙏🙏😂😂😂

 • อนุสรณ์ งัดโคกกรวด
  อนุสรณ์ งัดโคกกรวด 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เรื่องแรกทำให้เราน้ำตาไหลเลย

 • Pen Pen
  Pen Pen 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ก่อการร้ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อการร้ายทั่วโลกไอเอสฆ่าตัดคอคนมันนับถือศาสนาอะไร

 • เทดา หวันตก
  เทดา หวันตก 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  บรรลังค้แก้ว...สมัยพระพุทธเจ้าหลอมแก้วเป็นแล้วเหรอ...

 • แก้วเวียงคร ทานาดาบุตร
  แก้วเวียงคร ทานาดาบุตร 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สบายดีอ.ยอด

 • เอ็ม วีรชัย
  เอ็ม วีรชัย 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เล่าสนุกดีคับอาจารย์ ผมเปิดฟังก่อนนอนทุกวัน😀😁😁

 • Maxmobile Ranong
  Maxmobile Ranong 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  🙏🙏🙏🙆🙆🙆😇😇😇

 • Maxmobile Ranong
  Maxmobile Ranong 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  👍👍👍🙏🙏🙏😇😇😇

 • Maxmobile Ranong
  Maxmobile Ranong 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  🙏🙏🙏😌😌😌😂😂😂🙆🙆🙆

 • องอาจ เนตรเฉิดฉัน
  องอาจ เนตรเฉิดฉัน 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ฟังแล้ว​ อยากดื่ม​ ยาดองเสือ11ตัว​

 • นพดล หมื่นวิเศษฤทธิ์
  นพดล หมื่นวิเศษฤทธิ์ 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ผมนับถือท่านมากชอบในความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าตากสิน

 • Rachan Buaban
  Rachan Buaban 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ดีมีคติ

 • นิสา บุรีงาม
  นิสา บุรีงาม 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ดูทุกวัน หลอนทุกคืน🙀🙀🙀

 • Prasong Mccray
  Prasong Mccray 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  กรรมเก่าของป้า

 • วีระชัย สวัสดิฤกษ์
  วีระชัย สวัสดิฤกษ์ 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ผมกำลังดูเพจอาจารย์ยอดครับ

 • Prasong Mccray
  Prasong Mccray 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ในอินเดียก็เผาแบบนี้ แถวริมฝั่งแม่น้ำ เนรัญชลา

 • Sorakran Sainak
  Sorakran Sainak 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ขอให้ร้ำรวยไม่เจ็บไม่จนเถอะ🙏🏻

 • กฤษณะ สุมงคล
  กฤษณะ สุมงคล 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  รี

 • jan joa
  jan joa วันที่ผ่านมา

  ชอบจังเลยกลอนบทนี้ดีจัง

 • วรรลภ แก่คนเขียน
  วรรลภ แก่คนเขียน วันที่ผ่านมา

  สวัสดีครับอาจารย์ยอด

 • จีรศักดิ หวังปิยะวัต
  จีรศักดิ หวังปิยะวัต วันที่ผ่านมา

  อย่างเปรต

 • สมนึก พุ่มพวง
  สมนึก พุ่มพวง วันที่ผ่านมา

  น่ากลัวมาก

 • อนุสรณ์ พาลี
  อนุสรณ์ พาลี วันที่ผ่านมา

  ผมชอบฟังนิยายผีอาจารย์ยอดครับ

 • Boonsong Kanlayawat
  Boonsong Kanlayawat วันที่ผ่านมา

  โฆษนาเยอะเกินไป

 • จ๋อ น้อย
  จ๋อ น้อย วันที่ผ่านมา

  จ๋อมาแล้วครับ..อิอิ

 • จ๋อ น้อย
  จ๋อ น้อย วันที่ผ่านมา

  จ๋อมาแล้ว..อิอิ

 • ดีเจ สาว ชัยภูม
  ดีเจ สาว ชัยภูม วันที่ผ่านมา

  ฝันดีจ้าเพื่อนๆที่น่ารัก

 • ดีเจ สาว ชัยภูม
  ดีเจ สาว ชัยภูม วันที่ผ่านมา

  สวัสดีค่ะ อ. และเพื่อนๆที่น่ารัก

 • กัลยาณี ชัยภูมิ
  กัลยาณี ชัยภูมิ วันที่ผ่านมา

  สวัสดีค่ะท่านอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะ😁🙏🙏🙏💛💛💛

  • saimok frores
   saimok frores วันที่ผ่านมา

   ราตรีสวัสดิ์จ้า😴😴😴💤

 • wittaya nacharern
  wittaya nacharern วันที่ผ่านมา

  อาจารย์ยอดครับ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้อาจารย์อ่านนวนิยานเรื่อง "เพชรพระอุมา" คงจะสนุกมากนะครับ เพราะทุกเรื่องที่อาจารย์ยอดเล่ามันน่าฟังและสามารถทำให้ผมนึกภาพออกตามเรื่งราวที่เล่าได้ง่ายมาก สนุกมาก จึงอยากฟังอาจารย์ยอดอ่านเรื่องนี้ให้ฟังครับ...!

 • meii vasuthida
  meii vasuthida วันที่ผ่านมา

  ฟังอยู่ 22.26

 • พลภัทร มาลาล้ํา
  พลภัทร มาลาล้ํา วันที่ผ่านมา

  สาธุ นะ เม ติ ฯ

 • วิโรจน์ บุบผาสุข
  วิโรจน์ บุบผาสุข วันที่ผ่านมา

  ทำไมวันนี้เสียงแกว่งๆเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบา🤔 แต่ก็ชอบฟังไม่เปลี่ยนแปลงครับ😊

 • สิงห์หา ภูครองตา
  สิงห์หา ภูครองตา วันที่ผ่านมา

  สวัสดีครับ

 • saimok frores
  saimok frores วันที่ผ่านมา

  "ผีเจ้าที่ เจ้าแดน ผีเจ้าถิ่น ผีอารักษ์ ผืนดิน เฝ้ารักษา มีขอบเขต จำกัด ตามอัตตา ผีปลายนา ผีตูบเฮก แปลกแท้คน" กวีผีเฝ้าสวนจ้า/ครับผม รายงานด้วย😂🤗🤔🐯🙏

 • Ton Bangbin
  Ton Bangbin วันที่ผ่านมา

  ฟังทุกคืนคับ

 • คน งาม
  คน งาม วันที่ผ่านมา

  สวัสดีจ้า

 • โก๋ โก๋
  โก๋ โก๋ วันที่ผ่านมา

  สวัสดีครับอาจารย์🙏🙏🙏 สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยน่ะคับ😁

  • saimok frores
   saimok frores วันที่ผ่านมา

   ราตรีสวัสดิ์ครับ😴😴😴💤

  • โก๋ โก๋
   โก๋ โก๋ วันที่ผ่านมา

   @กัลยาณี ชัยภูมิ ฝันดีเช่นกันครับ

  • โก๋ โก๋
   โก๋ โก๋ วันที่ผ่านมา

   @โก แทน สวัสดีเช่นกันครับพี่

  • กัลยาณี ชัยภูมิ
   กัลยาณี ชัยภูมิ วันที่ผ่านมา

   ฝันดีค่ะ😁🙏😴😴💛💛

  • โก แทน
   โก แทน วันที่ผ่านมา

   ดีครับ

 • Kik Mobile
  Kik Mobile วันที่ผ่านมา

  ดีคับอาจารย์

 • LãThìNhung em nhung
  LãThìNhung em nhung วันที่ผ่านมา

  สวัสดีค่ะอาจารย์ยอดเเละผู้ฟังทุกๆคนนะคะ

 • น้อง บาส
  น้อง บาส วันที่ผ่านมา

  ชอบดูมากครับ

 • พิ้ตาล เส้นเหลือง
  พิ้ตาล เส้นเหลือง วันที่ผ่านมา

  นัตถิกำมังสมะพลัง แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี

 • Pakkanan Ruprasit
  Pakkanan Ruprasit วันที่ผ่านมา

  กราบหลวงปู่สาธุขออำนาจหลวงปู่ดลบรรดาลให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญด้วยเทอญ

 • Nant Sweet
  Nant Sweet วันที่ผ่านมา

  โยกไปๆ...คนนี่พี่รักนะค่ะน้องส้ม

 • สมเกียรติ แซ่ลิ้ม
  สมเกียรติ แซ่ลิ้ม วันที่ผ่านมา

  ใครบอกคับว่า..คนเลี้ยงช้าง.. ไอ้พวกเอี้ย ทรมารสัตย์ โคตรเลวมันใช้สัตย์เลี้ยงมัน ไอ้แม๊เย็ด

 • อื้อหือ__หล่อจัง อ้าหา__หล่อจริง

  23:41 สงสัยจารย์อ่านเพลินไปหน่อย 555

 • วิเชียร สุขสละ
  วิเชียร สุขสละ วันที่ผ่านมา

  🤗🤩🤩🤩

 • สายเขียว TV
  สายเขียว TV วันที่ผ่านมา

  สาธุคับ

 • Aphidet Niamchit
  Aphidet Niamchit วันที่ผ่านมา

  เพื่อนเจ้านายเป๋นสัตว์หรอถึงมีขาหลัง

 • Ronaldo Bang In
  Ronaldo Bang In วันที่ผ่านมา

  ผมเสกเด็ก​เข้าท้องได้นะครับ​ เสกมา3คนเเล้วนะ5555

 • Amorniti Lohamas
  Amorniti Lohamas วันที่ผ่านมา

  สวัสดี ครับ อจ.ยอด ฟังประจำครับ

 • สิงห์หา ภูครองตา
  สิงห์หา ภูครองตา วันที่ผ่านมา

  สวัสดีคับ

 • สาว สาว
  สาว สาว วันที่ผ่านมา

  ที่บ้านเด็ก ๆชอบฟังมากค่ะ

 • วิมลมณี กุณหลวง
  วิมลมณี กุณหลวง วันที่ผ่านมา

  เข้าฟังแล้วคับอาจารย์เตือนสติได้ดี

 • Sipper Home
  Sipper Home วันที่ผ่านมา

  ึัััย

 • ตามใจเรา start
  ตามใจเรา start วันที่ผ่านมา

  จากที่ฟังก่อนนอนทุกคืนกลายเปนฟังกลางวันด้วยเวลาขับรถทพงานก้อฟัง.หวัดดีอาจารย์ยอดและเพื่อนๆทุกคนคับบ

 • PAM TV
  PAM TV วันที่ผ่านมา

  ฟังอาจารย์ยอด ตอนตี3เสียวเลยตอนฟังเรื่องผี ร้องลั่นสนั่นบ้านเลย5556789+

  • PAM TV
   PAM TV วันที่ผ่านมา

   ใครเคยเจอกด👉

 • poo
  poo วันที่ผ่านมา

  รายงานตัว มาฟัง อ. ครับผม

 • ชูเกียรติ อาดสุรินทร์

  ชอบเรื่อ่งอาจารย์เล่าทุกเรื่องเลยคับ

 • ฉวีวรรณ เปี่ยมไชย
  ฉวีวรรณ เปี่ยมไชย วันที่ผ่านมา

  สาธุสาธุสาธุ