Workpoint Chinese Series
Workpoint Chinese Series
 • 687 วิดีโอ
 • 190 928 836 มุมมอง

วีดีโอ

อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.63 | 12 ม.ค. 63 [2/4]
มุมมอง 33K14 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.63 | 12 ม.ค. 63 [4/4]
มุมมอง 36K14 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.63 | 12 ม.ค. 63 [1/4]
มุมมอง 45K14 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.63 | 12 ม.ค. 63 [3/4]
มุมมอง 33K14 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.62 | 6 ม.ค. 63 Full HD
มุมมอง 151K19 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.62 | 6 ม.ค. 63 [2/4]
มุมมอง 40K19 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.62 | 6 ม.ค. 63 [4/4]
มุมมอง 48K19 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.62 | 6 ม.ค. 63 [3/4]
มุมมอง 35K19 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.62 | 6 ม.ค. 63 [1/4]
มุมมอง 40K19 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.61 | 5 ม.ค. 63 Full HD
มุมมอง 120K19 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.61 | 5 ม.ค. 63 [4/4]
มุมมอง 59K19 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.61 | 5 ม.ค. 63 [3/4]
มุมมอง 44K19 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.61 | 5 ม.ค. 63 [2/4]
มุมมอง 45K19 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.61 | 5 ม.ค. 63 [1/4]
มุมมอง 67K19 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.60 | 30 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 59K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.60 | 30 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 50K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.60 | 30 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 44K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.60 | 30 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 43K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.59 | 29 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 48K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.59 | 29 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 38K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.59 | 29 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 40K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.59 | 29 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 48K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.58 | 23 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 45Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.58 | 23 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 39Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.58 | 23 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 50Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.58 | 23 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 62Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.57 | 22 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 35Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.57 | 22 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 32Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.57 | 22 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 39Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.57 | 22 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 48Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.56 | 16 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 49Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.56 | 16 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 32Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.56 | 16 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 52Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.56 | 16 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 35Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.55 | 15 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 38Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.55 | 15 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 34Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.55 | 15 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 42Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.55 | 15 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 33Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.54 | 9 ธ.ค. 62 Full HD
มุมมอง 152Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.54 | 9 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 39Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.54 | 9 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 42Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.54 | 9 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 38Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.54 | 9 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 53Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.53 | 8 ธ.ค. 62 Full HD
มุมมอง 157Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.53 | 8 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 30Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.53 | 8 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 41Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.53 | 8 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 36Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.53 | 8 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 33Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 Full HD
มุมมอง 184Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 42Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 38Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 38Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 34Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 Full HD
มุมมอง 154Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 40Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 51Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 38Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 34Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.50 | 25 พ.ย. 62 Full HD
มุมมอง 175K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.50 | 25 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 41K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.50 | 25 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 31K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.50 | 25 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 49K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.50 | 25 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 42K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.49 | 24 พ.ย. 62 Full HD
มุมมอง 157K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.49 | 24 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 37K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.49 | 24 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 32K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.49 | 24 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 47K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.49 | 24 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 33K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.48 | 18 พ.ย. 62 Full HD
มุมมอง 170K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.48 | 18 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 36K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.48 | 18 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 43K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.48 | 18 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 34K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.48 | 18 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 43K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.47 | 17 พ.ย. 62 Full HD
มุมมอง 164K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.47 | 17 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 67K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.47 | 17 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 38K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.47 | 17 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 41K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.47 | 17 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 42K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.46 | 11 พ.ย. 62 Full HD
มุมมอง 183K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.46 | 11 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 54K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.46 | 11 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 32K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.46 | 11 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 38K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.46 | 11 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 42K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.45 | 10 พ.ย. 62 Full HD
มุมมอง 184K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.45 | 10 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 35K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.45 | 10 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 35K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.45 | 10 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 34K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.45 | 10 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 45K2 หลายเดือนก่อน

ความคิดเห็น

 • เหี้ยน เต๊ก
  เหี้ยน เต๊ก 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  23:00 หันมาพร้อมกันอย่างฮา

 • SukSith PunpraNy
  SukSith PunpraNy 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  กิ่งกากิ่งกือมากๆเท่าที่เคยดูหนังมา!!

 • Fon'nn Daowrueng
  Fon'nn Daowrueng 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สนุกมากเลยอ่ะชอบหนังจีนเเบบนี้มากๆ

 • Never be the same
  Never be the same 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  31:55 จะปิดหน้าแบบนี้ก็ได้หรอ เหมืน ...

 • Km Chanel
  Km Chanel 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  หนังเรื่องนี้สอนให้รุ้ว่า มีแต่คนสมองเสื่อมกับเเดกแต่ยาๆเเดกแต่ยา

 • ชาตรี แซ่ย่าง
  ชาตรี แซ่ย่าง 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  จบแบบหนังเด้กปัญญาอ่อน

 • Kalimba Kung
  Kalimba Kung 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ทำร้ายจิตใจห้องเต้ตรู

 • Sabai Sabai
  Sabai Sabai 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ขอบคุนค่ะที่ลงให้ดูจนจบ สนุกค่ะ

 • หล่อ ลากใส้55
  หล่อ ลากใส้55 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เจ้าแม่น่ากินจัง55

 • ชาตรี แซ่ย่าง
  ชาตรี แซ่ย่าง 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  กุไปดูชิงร้อยชิงล้านยังนุกกว่าโรยสัสแม่งหนังไก่

 • Km Chanel
  Km Chanel 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ถ้าหาก อยากมีหนังสนุกดู ผมแนะนำครับ เรื่องเจาเหยากับจงขุยเทพสยบมาร

 • Tutu Tata
  Tutu Tata 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  จะสนุกกว่านี้นะถ้าพระเอกเก่งเท่าจอมมารไก่เกิน

 • SMITZ TV
  SMITZ TV 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  😆😆😆😆😆😆

 • Km Chanel
  Km Chanel 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  อย่าว่างั้นงี้เลยดูดีๆแต่แรกนางเอกนมใหญ่ชิปหาย

 • Kalimba Kung
  Kalimba Kung 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  คุณชายจูไม่ใช่คนดีย์ค่ะ

 • Kalimba Kung
  Kalimba Kung 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ไทเฮา ฉีอี๊ เลว! ฮ่องเต้คือพระเอกตัวเจรงงง🦊💕

 • Mw
  Mw 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ขอบคุณนะ😍

 • GM Game
  GM Game 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เพลงมันได้

 • Pathavet Wongchompoo
  Pathavet Wongchompoo 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  21:21​ เราร้องไห้เลย😢 #อยากให้มีตอนต่อไป #จิบิมารุโกะจัง

 • Caa Caaf
  Caa Caaf วันที่ผ่านมา

  เข้ามาไม่ทันไรประลองละ

 • Km Chanel
  Km Chanel วันที่ผ่านมา

  อย่าว่างั้นงี้เลยนางเอกนมใหญ่ชิปหาย

 • panachai Rinsarn
  panachai Rinsarn วันที่ผ่านมา

  ตงเหอซู น่ารัก

 • ชาญชัย วรรณรส
  ชาญชัย วรรณรส วันที่ผ่านมา

  หนังเรื่องนี้เกย์เป็นคนกำกับบทแน่กูว่า

 • ชาญชัย วรรณรส
  ชาญชัย วรรณรส วันที่ผ่านมา

  คนเขียนบทเรื่องนี้เป็นเกย์แน่กูว่า

 • Chaichana Bulankhun
  Chaichana Bulankhun วันที่ผ่านมา

  อะไรคือป๋อกินเรียบว่ะ?555

 • Pathavet Wongchompoo
  Pathavet Wongchompoo วันที่ผ่านมา

  อยากร้องไห้

 • warut waree
  warut waree วันที่ผ่านมา

  สรุปเรื่องนี้ เจ้าแม่นี่วา สร้างโลกใหม่ให้คนที่ตายฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง แต่ลืมเรื่องในอดีตที่ต่อสู้ ส่วนนางเองเป็นคนเดียวที่รอดชีวิต เลยจำเรื่องราวได้ทั้งหมด และฟื้นมาเจอพระเอกที่ออกมาจากผลึกเพื่อมายุคู่กัน

 • Pathavet Wongchompoo
  Pathavet Wongchompoo วันที่ผ่านมา

  นายมันต่ำช้า

 • AeTiger
  AeTiger วันที่ผ่านมา

  กงชิงแม่นางเลี้ยงงูก็สวยนะ

 • Sky' blue
  Sky' blue วันที่ผ่านมา

  เรื่องนี้มีแต่คนหล่อๆหล่อยันครูอ่ะ55

 • รักสุคนธ์ บุญทองขาว
  รักสุคนธ์ บุญทองขาว วันที่ผ่านมา

  ฮ้องเต้เป็นคนดีมากๆๆๆ

 • Itim Nutcha
  Itim Nutcha วันที่ผ่านมา

  ทำน้องดีจังเลย

 • funny channel
  funny channel วันที่ผ่านมา

  ใครเห็นมู่จือซัววิ่งออกก่อนจะระเบิดบ้าง

 • Usanakorn Chitvisuthipun
  Usanakorn Chitvisuthipun วันที่ผ่านมา

  หยุนเสียนก็รักท่านอ๋องน่ะแหละ ใครว่านางไม่รัก เขาปิ๊งกันมาตั้งแต่ผลัดกันช่วยชีวิตแล้ว แต่มาเจอฮ่องเต้เก๋มีเสน่ห์ไปอีกแบบ นางก็เลยเหวอไปเหมือนกัน

 • จิมดา จิมดา
  จิมดา จิมดา วันที่ผ่านมา

  พระเอกเรื่องนี้แสดงหัวชิบเป๋ง

 • จิมดา จิมดา
  จิมดา จิมดา วันที่ผ่านมา

  ละครเรื่องนี้แสดงหวยชิบเป๋ง

 • จิมดา จิมดา
  จิมดา จิมดา วันที่ผ่านมา

  ละครเรื่องนี้พระเอกแม้งโคตรแสดงกากเลย

 • Hummer Dtk
  Hummer Dtk วันที่ผ่านมา

  เวอร์ชั่นนี้ผมชอบ โทโม๊โซ ฮามาก555

 • ร.ป.ภ ประยุทธ์ จันทร์อังคารพุทธ

  ดูหนังเรื่องนี้ดีจัง ดูทีไรแม่งหลับทุกที

 • wanwisa jankaew
  wanwisa jankaew วันที่ผ่านมา

  งง มากคะตอนจบ555

 • ทองดี ยิ่งรัมย์
  ทองดี ยิ่งรัมย์ วันที่ผ่านมา

  ชอบจิ้งจอกน้อย

 • li aiping
  li aiping วันที่ผ่านมา

  紫胤 😍😘😘

 • K Vis
  K Vis 2 วันที่ผ่านมา

  ชุดขาวชมพู หน้าเหมือนแต้ว จัง

 • Anon Yodpaka
  Anon Yodpaka 2 วันที่ผ่านมา

  ผมเลิกดูตั้งแต่ep.20กว่าแล้ว ดูสยพฟ้ากับหาญท้าชะตาฟ้า สนุกกว่าเยอะ

 • การรีรัน ภาสิทธ
  การรีรัน ภาสิทธ 2 วันที่ผ่านมา

  ดูจบจนได้กูหล่ะเงิบบบ

 • C2 TH
  C2 TH 2 วันที่ผ่านมา

  เฉินเหว่ยถิงล่อเกิ้น

 • Jame Nattasit Phoochamchoat
  Jame Nattasit Phoochamchoat 2 วันที่ผ่านมา

  เอาทั้งฮ่องเต้ทั้งอ๋องเฉิงได้ไหม งานดีอ่ะ

 • ควยtheerat jenrai
  ควยtheerat jenrai 2 วันที่ผ่านมา

  หื๊อ!!! หยั่งชอบเลย55

 • Ying Tai
  Ying Tai 2 วันที่ผ่านมา

  กำลังสนุข

 • SHikamru nara
  SHikamru nara 2 วันที่ผ่านมา

  หนักหน้าเบื่อเพราะ มีตัวอิฉา ทั้งใส่ความ คิดไปเอง ไปด่าไปว่าเค้า พอโดนเองมาตีโพยตีพาย เบื่อชิบหาย

 • กิตติพศ คําทองดี
  กิตติพศ คําทองดี 2 วันที่ผ่านมา

  ใครบอกว่าวิดิโอนี้ไม่เหมาะสมวะ

 • Tanunchai Ganjumpa
  Tanunchai Ganjumpa 2 วันที่ผ่านมา

  พระเอกโง่วะ

 • น้องข้าวเม่า เด็กโข่ง
  น้องข้าวเม่า เด็กโข่ง 2 วันที่ผ่านมา

  กู รำคาญ..ผม..ของพระเอกจิงๆ

 • Tanunchai Ganjumpa
  Tanunchai Ganjumpa 2 วันที่ผ่านมา

  ดูไปดูมาคิดว่าหนังหาเมียวะ

 • Tanunchai Ganjumpa
  Tanunchai Ganjumpa 2 วันที่ผ่านมา

  ยิ่งดูยิ่งน่าเบื่อ

 • OK RTK
  OK RTK 2 วันที่ผ่านมา

  หมาสี่แม่มึงกูตั้งใจเบิ่งขนาดบ่มีอีหยังเลย....คุณหลอกดาว

 • สุนันทา หทัยวรรณ
  สุนันทา หทัยวรรณ 2 วันที่ผ่านมา

  เหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตข้าฯ หนุ่มชาวนาขาหักเจ็บเจียรตาย ข้าฯเสี่ยงชีวิตช่วยเขาครั้งแล้วครั้วเล่า จนเขาหายบาดเจ็บ จนได้ เป็นนายทหารกัปตัน ทอ.เสียงสุดสะแนน ขบวนการแย่งชิงมากมาย....หวังแต่ว่า คนเจ็บหนักเจียรตายนั้นจะจำผู้หญิงในอ้อมกอดได้(สุภาษิตเล่าไว้ คนเจ็บเจียรตายจะจำคนที่อยู่ใกล้ชิดได้) สรีระและกลิ่นสาวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน....แค่คล้ายก็ไม่เหมือน แค่เหมือนก็ไม่ใช่ คนที่ใช่มีแค่คนเดียว คุณคงจำสาวดอกจานได้นะคุณหมอกัปตัน.

 • mariani grundmann
  mariani grundmann 3 วันที่ผ่านมา

  ทัยเฮาน่าสงสารนะพอลองมองในมุมของทันเฮาดูแล้วน่าสงสารสุดเลยมั้ง

 • น้องเพลง น่ารัก
  น้องเพลง น่ารัก 3 วันที่ผ่านมา

  ทีมพากย์พันธมิตร ชอบเสียงนางเอกและพระเอกมากๆเลยจร้าาาาาาาาาาา

 • สมจิต อินทรสุวรรณ
  สมจิต อินทรสุวรรณ 3 วันที่ผ่านมา

  หนังก็คือหนังไปคิดอะไรให้มาก

 • Renu Panit
  Renu Panit 3 วันที่ผ่านมา

  5555555 ขำเพลง ไม่เหมาะ สมสักนิดเดียว ตลกที่สุด 55555

 • Yui Yui
  Yui Yui 3 วันที่ผ่านมา

  ห่วยแตก

 • เกียรติธงชัย ขอสินกลาง

  ขอบคุณมากค่ะ🌊🌊🌊🌊

 • เกียรติธงชัย ขอสินกลาง

  ขอบคุณค่ะตอนนี้อยากดู😍😍😍😍😍

 • สุนันทา หทัยวรรณ
  สุนันทา หทัยวรรณ 3 วันที่ผ่านมา

  หากในชีวิตจริงเป็นเหมือนละครก็คงจะดี ข้าฯเขียนบันทึกมากมายหวังเพียงเขาได้อ่าน และจำความหลังความรักครั้งแรกและครั้งเดียวของข้าฯได่ก็พอ มันเป็นการยากจะทำใจได้ ในการที่ต้องได้ยินได้เห็นผู้ชายที่เรารัก......รักเอยเจ็บนัก

 • คนน่ารักๆ เอาไว้คิดถึงยามจำเป็น

  หนังสนุกมาก ชอบเสียงพากษ์

 • Km Chanel
  Km Chanel 3 วันที่ผ่านมา

  สุ่ยอี้ถ้าเราเจอกันเร็วกว่านี้ กุจะเอาลูกสัก12คน5555+

 • Qell ten
  Qell ten 3 วันที่ผ่านมา

  ​ การแสดง, นักแแสดง, เสื้อผ้า, องประกอบ, ไม่โอเลย การ์ตูน​สนุก​กว่ามีสาระกว่าเยอะ

 • ammarit kongnun
  ammarit kongnun 3 วันที่ผ่านมา

  แนะนำหนังจีนที่ควรดูเรื่องต่อไปหน่อย ติดเรื่อง นี้มาตั้งนาน สุดท้าย...

  • K. O K. O
   K. O K. O 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   แห้ว

 • มั่นใจทุกก้าว ข่อยกะฟ้าวยุเด้อ

  โหๆ เอาชุดผ้าเหลืองมาห่มแสดง มันช่าง ตะเตือนใจ น่าจะเอาสีอื่นบ้าง เฮ้อ

 • Fun Dun
  Fun Dun 4 วันที่ผ่านมา

  สนุก​ดี​

 • หนึ่ง หนึ่ง
  หนึ่ง หนึ่ง 4 วันที่ผ่านมา

  งง.. สุดท้ายคือฝันของนางเอก​คนเดียว.. อุตส่าห์​ดูข้ามปีเนี่ย​นะ.. ##กรรม​

 • วสัน ดันรูซีด
  วสัน ดันรูซีด 4 วันที่ผ่านมา

  ใครมีเรืองไหนสนุกๆแนะนำหน่อยครับ

 • รุ่งอะไหล่ยนต์ เชียงกงรังสิต

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 • นาย ซูพวาณ์ บาซอหี่
  นาย ซูพวาณ์ บาซอหี่ 4 วันที่ผ่านมา

  หนังจีนส่วนใหญ่​จะสอนบางอย่างให้เราคิด​ แต่นี้​ไม่สอนอะไรเลย​ จับใจความไม่ได้​ เศร้า​เนอะ....

 • เชี่ย เชี่ยง เฉิน
  เชี่ย เชี่ยง เฉิน 4 วันที่ผ่านมา

  เจาะเวลาหาจิ๋นซี14ตอน รอมาหลายปีแล้วนะ ออกเถอะค่ะ อย่าดอง

 • จร์อจ คําแสง
  จร์อจ คําแสง 4 วันที่ผ่านมา

  มีหนังใหม่มาแทนไหมครับเอาที่ดีกว่านี้นะครับ55555แบบนี้ไม่เอาความรุ้สึกเหมือนนอนฝันเปียกเลย5555

 • คนที่บ้านรออยู่ คนเป็นชู้รอก่อน

  อ้าวแง่ง จบอีแบบนี้เรยเรอะที่แท้แค่ฝันเรอะ

 • C2 TH
  C2 TH 4 วันที่ผ่านมา

  เศร้าเลย😥

 • วิศิษฎ์ ศรีสะอาด
  วิศิษฎ์ ศรีสะอาด 4 วันที่ผ่านมา

  สมหน้า

 • ่TN_ lovely
  ่TN_ lovely 4 วันที่ผ่านมา

  ดูจนจะจบอยู่ละ ยังไม่รู้อะไรคือกระบี่สามภพ 555555

 • Chaithawat Chaengsanguan
  Chaithawat Chaengsanguan 4 วันที่ผ่านมา

  ดูรอบที่ 6-7 ล่ะ

 • Pik Army
  Pik Army 4 วันที่ผ่านมา

  เป็นหนังที่ห่วยมาก

 • saidee Cheda
  saidee Cheda 4 วันที่ผ่านมา

  ฮัลโหลดูจากตอนแรกถึงตอนจบและก็ชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดแล้วก็คุณชอบตอนไหนและก็คุณชอบคำพูดของใครผมว่าน่าจะมีคนคิดอย่างผม

 • Stx L
  Stx L 4 วันที่ผ่านมา

  กุเกลียดเสียงเยี่ยเหยียน

 • anan poparom
  anan poparom 4 วันที่ผ่านมา

  มึงออกมาได้ขนาดนี้ ทำไมไม่เอาข้าวเข้าไปกิน

 • ภานุพงศ์ ชัยรัตน์
  ภานุพงศ์ ชัยรัตน์ 4 วันที่ผ่านมา

  นี้สินะความรักที่แท้จริงของผู้หญิงที่มีให้ ..

 • anan poparom
  anan poparom 4 วันที่ผ่านมา

  หุ่นแม่งคล้ายๆกับอนิเมะเรื่อง Hero มากๆ

 • น้องข้าวเม่า เด็กโข่ง
  น้องข้าวเม่า เด็กโข่ง 5 วันที่ผ่านมา

  จี่เยียนหนง เป็นพระเอก...ที่สุดอ่ะ...รักนาง

 • คิด โมบาย
  คิด โมบาย 5 วันที่ผ่านมา

  สนุกดี นางก้อสวย น่ารักจัง

 • สมหมาย พูลเกตุ
  สมหมาย พูลเกตุ 5 วันที่ผ่านมา

  กระบีสามภพจบแล้วเรืองระรัยมาแทนคะ

 • Kaneung Manee
  Kaneung Manee 5 วันที่ผ่านมา

  เอา เจาะเวลาหาจิ๋นซี กูคืนมาเถอะ ได้โปรดเถอะ workpoint 🔫

 • Arrak Kraganta
  Arrak Kraganta 5 วันที่ผ่านมา

  คิดถึงอี้เหว่ยจังเลยคิดถึง คิดถึง

 • เส เพ
  เส เพ 5 วันที่ผ่านมา

  :-)

 • w88 lite
  w88 lite 5 วันที่ผ่านมา

  กูละฝันมาตั้งนานพึ่งจะตื่นเมื่อกี้5555555

 • Nuaof Mobile
  Nuaof Mobile 5 วันที่ผ่านมา

  ก็หนังปกติใครรายงานบ้าอะใร

 • Kan and Gun
  Kan and Gun 5 วันที่ผ่านมา

  กูจะเลิกดูหนังจีนเวิร์คพอย

 • Nathakorn Moolprawat
  Nathakorn Moolprawat 5 วันที่ผ่านมา

  สงสารตงชี

 • mariani grundmann
  mariani grundmann 5 วันที่ผ่านมา

  ทำไมคนแบบนี้ได้เป็นฮ่องเต้นะโง๊โง่

 • เสาวนีย์ ศิริยา
  เสาวนีย์ ศิริยา 5 วันที่ผ่านมา

  เจ้าสำนักหูเบามาก ไม่มีเซ้นต์เลย ใครเป่าหูเชื่อหมด